PROIZVODI

Kvalitet naših sveća, omogućio je prisutnost i mesta u gondolama trgovine širom zemlje.

Prema nameni i načinu pakovanja naše proizvode možemo podeliti na sledeće grupe:

BELE SVEĆE

VERSKE SVEĆE

Bele sveće miliker ■ Bele sveće verske  Verske sveće omotnice  ■  Verske sveće kesice  ■  Slavske i sveće za venčanja  ■  Dekorativne sveće