Bele sveće miliker ■ Bele sveće verske  Verske sveće omotnice  ■  Verske sveće kesice  ■  Slavske i sveće za venčanja  ■  Dekorativne sveće

SVEĆA BELA 20/1

komercijalno pakovanje - 20 kom

transportno pakovanje - 240 kom

SVEĈA ZA DOMAĈINSTVO

komercijalno pakovanje - 20 kom

transportno pakovanje - 240 kom

SVEĆA BELA 5/1

komercijalno pakovanje - kom

transportno pakovanje - 30 kom

Bele sveće miliker ■ Bele sveće verske  Verske sveće omotnice  ■  Verske sveće kesice  ■  Slavske i sveće za venčanja  ■  Dekorativne sveće