Bele sveće miliker ■ Bele sveće verske  Verske sveće omotnice  ■  Verske sveće kesice  ■  Slavske i sveće za venčanja  ■  Dekorativne sveće

SVEĈA VERSKA BELA 5/1

komercijalno pakovanje - 5 kom

transportno pakovanje - 60 kom

SVEĈA VERSKA  BELA 8/1

komercijalno pakovanje - 8 kom

transportno pakovanje - 96 kom

SVEĈA VERSKA BELA 10/1

komercijalno pakovanje - 10 kom

transportno pakovanje - 120 kom

SVEĈA VERSKA BELA 20/1

komercijalno pakovanje - 20 kom

transportno pakovanje - 240 kom

   

SVEĈA VERSKA BELA 40/1

komercijalno pakovanje - 40 kom

transportno pakovanje - 480 kom

SVEĈA VERSKA BELA 2/10

komercijalno pakovanje - kom

transportno pakovanje - 30 kom

Bele sveće miliker ■ Bele sveće verske  Verske sveće omotnice  ■  Verske sveće kesice  ■  Slavske i sveće za venčanja  ■  Dekorativne sveće