Bele sveće miliker ■ Bele sveće verske  Verske sveće omotnice  ■  Verske sveće kesice  ■  Slavske i sveće za venčanja  ■  Dekorativne sveće

SVEĆA VERSKA 3/1

komercijalno pakovanje - 3 kom

transportno pakovanje - 36 kom

SVEĆA VERSKA 4/1

komercijalno pakovanje - 4 kom

transportno pakovanje - 48 kom

SVEĆA VERSKA 5/1

komercijalno pakovanje - 5 kom

transportno pakovanje - 60 kom

SVEĆA VERSKA 8/1

komercijalno pakovanje - 8 kom

transportno pakovanje - 96 kom

SVEĆA VERSKA 10/1

komercijalno pakovanje - 10 kom

transportno pakovanje - 120 kom

SVEĆA VERSKA 15/1

komercijalno pakovanje - 15 kom

transportno pakovanje - 180 kom

SVEĆA VERSKA 20/1

komercijalno pakovanje - 20 kom

transportno pakovanje - 240 kom

SVEĆA VERSKA 40/1

komercijalno pakovanje - 40 kom

transportno pakovanje - 480 kom

SVEĆA VERSKA 50/1

komercijalno pakovanje - 50 kom

transportno pakovanje - 600 kom

SVEĆA VERSKA 80/1

komercijalno pakovanje - 80 kom

transportno pakovanje - 960 kom

SVEĆA VERSKA 100/1

komercijalno pakovanje - 100 kom

transportno pakovanje - 1200 kom

SVEĆA VERSKA 200/1

komercijalno pakovanje - 200 kom

transportno pakovanje - 2400 kom

Bele sveće miliker ■ Bele sveće verske  Verske sveće omotnice  ■  Verske sveće kesice  ■  Slavske i sveće za venčanja  ■  Dekorativne sveće