Bele sveće miliker ■ Bele sveće verske  Verske sveće omotnice  ■  Verske sveće kesice  ■  Slavske i sveće za venčanja  ■  Dekorativne sveće

VERSKA SVEĆA 1/3

komercijalno pakovanje - kom

transportno pakovanje - 20 kom

VERSKA SVEĆA 1/4

komercijalno pakovanje - kom

transportno pakovanje - 24 kom

VERSKA SVEĆA 1/5

komercijalno pakovanje - kom

transportno pakovanje - 32 kom

VERSKA SVEĆA 2/8

komercijalno pakovanje - kom

transportno pakovanje - 24 kom

VERSKA SVEĆA 2/10

komercijalno pakovanje - kom

transportno pakovanje - 30 kom

VERSKA SVEĆA 3/15

komercijalno pakovanje - kom

transportno pakovanje - 30 kom

VERSKA SVEĆA 3/20

komercijalno pakovanje - kom

transportno pakovanje - 42 kom

VERSKA SVEĆA 4/30

komercijalno pakovanje - kom

transportno pakovanje - 42 kom

VERSKA SVEĆA 4/40

komercijalno pakovanje - kom

transportno pakovanje - 64 kom

VERSKA SVEĆA 4/50

komercijalno pakovanje - kom

transportno pakovanje - 72 kom

VERSKA SVEĆA 6/100

komercijalno pakovanje - kom

transportno pakovanje - 100 kom

VERSKA SVEĆA 20/200

komercijalno pakovanje - kom

transportno pakovanje - 50 kom

Bele sveće miliker ■ Bele sveće verske  Verske sveće omotnice  ■  Verske sveće kesice  ■  Slavske i sveće za venčanja  ■  Dekorativne sveće